Sunday, June 15, 2014

Sunday already.

Not much happening today, just making a checklist of things to take to the hospital, answering emails and stayed at home all day. We watched the latest episode of Game of Thrones in the afternoon and Joan prepared a Cobb salad for dinner. Tomorrow is suppose to be sunny all day so we can go for a nice walk somewhere. I already completed my homework so that is out of the way and won't have to think about doing it when I return. In Spanish we've moved on to lesson 11, that deals with the future tense so that is new for us. Earlier we quizzed each other about the past ten lessons and it went fairly well. I'm going to take both Polish and Spanish lessons with me to the hospital and a book to read about Poland that I haven't finished yet. I haven't given much thought about the operation and don't plan too. Now that the time is almost here, it certainly went by fast but then the year is almost half over already.

Nie wiele dzieje się dzisiaj, po prostu dokonując listę rzeczy wziąć do szpitala, odpowiadając na e-maile i zatrzymaliśmy się w domu cały dzień. Oglądaliśmy ostatni odcinek Game of Thrones w godzinach popołudniowych i Joan przygotowała sałatkę Cobb na kolację. Jutro jest przypuszczają być słonecznie przez cały dzień, więc możemy pójść na miły spacer gdzieś. Ja już ukończyłem pracę domową, tak że jest z drogi i nie będzie musiał myśleć o robi to, kiedy wrócę. W języku hiszpańskim mamy przeniósł się do lekcji 11, który zajmuje się czasu przyszłego, tak, że jest dla nas nowym. Wcześniej wypytywali się wzajemnie o ostatnich dziesięciu lekcjach i poszło całkiem dobrze. Zamierzam podjąć zarówno polskich i hiszpańskich lekcji ze mną do szpitala i czytać książki o Polsce, że jeszcze nie skończył. Nie dały dużo myśli o operacji i nie planujemy zbyt. Teraz, że czas jest prawie tutaj, to na pewno szybko minął rok, ale potem jest już prawie pół na.

No comments: