Saturday, June 21, 2014

First day.

First day of summer and it's 19c, partly sunny and windy. Not the best start for summer but at least I am back at home and sleeping in my own bed. I didn't sleep much in the hospital but slept 13 hours last night and didn't wake up until 12:00.

Didn't do much today except study Polish and English and sat in a reclining chair the rest of the time. Tomorrow will be my first outing to the store to buy groceries.

Pierwszy dzień lata i to 19c, częściowo słonecznie i wietrznie. Nie najlepszy start w sezonie letnim, ale przynajmniej jestem z powrotem w domu i śpi we własnym łóżku. Nie spałem dużo w szpitalu, ale spałem 13 godzin w nocy i nie obudzić się do godziny 12:00.

Nie wiele zrobić dzisiaj, z wyjątkiem studiów języku polskim i angielskim i usiadł na leżaku resztę czasu. Jutro będzie mój pierwszy wypad do sklepu, aby kupić artykuły spożywcze.

No comments: