Monday, June 23, 2014

Found him.

I finally found an "Official" translator to translate three documents for Joan's karte pobytu from English to Polish. It's necessary to do this so they are accepted in Joan's application. I had a list of ten people and all except two were busy at this time. Thankfully, I made contact with one of the last two and he will have the documents finished by tomorrow. It's been two weeks since we mailed requests to the tax office and the criminal department in Poznań and we are still waiting for them to return.

Today we made the trip for food shopping, just for three days, because I am still waiting to hear from the doctor who operated on me about the diet I must follow. I was a little tired, I must admit, after the shopping and was happy to be back home with it done. I thought my energy level would return sooner.

I returned to my conversation exchange partners and had two today. It was good to see and talk with them again via Skype. 

W końcu znalazłem się "oficjalnego " tłumacza do przetłumaczenia z angielskiego na polski trzech dokumentów związanych z kartą pobytu Joanny.  Koniecznie należy to zrobić;  są one honorowane w aplikacji Joanny. Miałem listę dziesięciu osób i wszyscy z wyjątkiem dwóch są w tym czasie zajęci. Na szczęście nawiązałem kontakt z jednym z dwóch ostatnich i będzie miał dokumenty gotowe do jutra. To już dwa tygodnie odkąd wysłaliśmy wnioski do urzędu skarbowego i wydziału karnego w Poznaniu, a my wciąż czekamy na ich powrót.

Dziś urządziliśmy sobie wycieczkę po zakupy żywności, tylko na trzy dni, bo ja wciąż czekam, aby usłyszeć od lekarza, który mnie operował o diecie, jaką muszę stosować. Muszę przyznać, że byłem trochę zmęczony po zakupach i szczęśliwy po powrocie z nimi do domu.  Myślałem, że szybciej wrócę do mojej normalnej kondycji.

Wróciłem do moich rozmówców z „conversation exchange” i dzisiaj miałem dwie. Dobrze było ponownie ich zobaczyć  i rozmawiać przez Skype.

No comments: