Wednesday, November 20, 2019

Chernobyl

We watched an interesting short series about Chernobyl. We didn't know that before they finally found the way to shut it down, there existed the possibility that it could lead to 3 other reactors melting down. That would have meant the radiation spread would have been so great that Russia and Ukraine would have been uninhabitable for 100 years and Latvia, Estonia, Belarussia, Lithuania, Poland, and Eastern Germany would have been contaminated also. That is very frightening. It is why I don't believe in nuclear power.

On the bright side today, we met with our friend, Zbyszek, and had a nice conversation about politics, kids, weather and a few other subjects. Zbyszek has been a friend to us since our first year living in Poland. It's always a pleasure meeting with him, hearing his point of view on different subjects.

Oglądaliśmy interesujący krótki serial o Czarnobylu. Nie wiedzieliśmy, że zanim w końcu znaleźli sposób na jego zamknięcie, istniała możliwość, że awaria może doprowadzić do stopienia 3 innych reaktorów. Oznaczałoby to, że rozprzestrzenienie promieniowania byłoby tak duże, że Rosja i Ukraina nie nadawałyby się do zamieszkania przez 100 lat, a Łotwa, Estonia, Białoruś, Litwa, Polska i Niemcy Wschodnie również zostałyby skażone. To ogromnie przerażające. Dlatego nie wierzę w energię jądrową.

Dzisiaj spotkaliśmy się z naszym przyjacielem, Zbyszkiem i odbyliśmy miłą rozmowę o polityce, dzieciach, pogodzie i na kilka innych tematów. Zbyszek jest naszym przyjacielem od początku naszego życia w Polsce. Zawsze jest przyjemnie spotkać się z nim, poznać jego punkt widzenia na różne tematy.

No comments: