Saturday, November 23, 2019

Rant #5

The citizenship application fee in Poland is 650 PLN($168) but in the U.S. it is 2,743 PLN($640), 4 times higher. However, now that is not good enough for the Trump administration. There are roughly 9 million immigrants eligible to become American citizens.

The Trump administration wants to increase the cost of citizenship applications by 83 percent. The citizenship application fee would go from 2,7443 PLN($640) to 4,522 PLN($1,170) and fees associated with legal permanent residency will go up 79 percent — from 6,656 PLN($1,220) to 8,484 PLN($2,195).  I guess one way for the administration to stop immigrants from coming is to make the cost out of reach for people with less money.

Listening to the testimony of Ambassador Sonland on Wednesday, I thought about the possibilities for his answers to questions; 1. "I don't recall", 2."I plead the 5th amendment". 3. Tell the truth. He spent a lot of his early time not recalling things. I also remembered that he gave 1 million dollars to the Trump campaign before the election and after Trump won, Sonland was made Ambassador to Ukraine. Sonland, a political appointee and hotel magnate with no background in government before joining the Trump administration, may have just given Democrats the most damning evidence so far in the inquiry.


Opłata za rozpatrzenie wniosku o obywatelstwo w Polsce wynosi 650 PLN (168 USD), ale w Stanach Zjednoczonych wynosi 2 743 PLN (640 USD), 4 razy więcej. Jednak teraz nie jest to wystarczające dla administracji Trumpa. Około 9 milionów imigrantów może zostać obywatelami amerykańskimi.

Administracja Trumpa chce podnieść koszt wniosków o obywatelstwo o 83 procent. Opłata za rozpatrzenie wniosku o obywatelstwo wzrósłaby z 2 7443 PLN (640 USD) do 4 522 PLN (1 170 USD), a opłaty związane z legalnym pobytem stałym wzrosną o 79 procent - z 6 656 PLN (1 220 USD) do 8484 PLN (2 195 USD). Wydaje mi się, że jednym ze sposobów, aby administracja powstrzymała przybywanie imigrantów, jest wyeliminowanie kosztów dla osób z mniejszymi pieniędzmi.


Słuchając zeznań ambasadora Sonlanda w środę, pomyślałem o możliwościach odpowiedzi na pytania; 1. „Nie pamiętam”, 2. „Opieram się na piątej poprawce”. 3. Mów prawdę. Spędził dużo czasu wcześnie, nie przypominając sobie żadnych rzeczy. Pamiętałem też, że przed wyborami przekazał 1 milion dolarów na kampanię Trumpa, a po wygranej Trumpa Sonland został ambasadorem na Ukrainie. Sonland, polityczny mianownik i magnat hotelowy bez doświadczenia w rządzie przed dołączeniem do administracji Trumpa, mógł właśnie przedłożyć Demokratom najbardziej przeklęty jak dotąd dowód w śledztwie.

No comments: