Wednesday, November 13, 2019

The Coach.

A meeting with Zbyszek was the afternoon adventure. He decided to go to Bulgaria for Christmas to be with his daughter's family was the latest news from him. We talked about the beginning tonight of the televised impeachment hearing and he is of the opinion that nothing will come of it. I don't disagree with him, it will never pass the Republican-controlled Senate.

Earlier we watched a replay of the last Duke basketball game in which they won by 50 points. Presently Duke is #2 in the country but that can change week by week.  It is amazing how this team can lose 4 out of 5 main players from last year and come back each year with 4 new players that allow them once again to be so good. Much of the credit has to go to the coach, Mike Krzyzewski, who has been the coach for 40 years. Of course, he's of Polish ancestry, :-)

Spotkanie ze Zbyszkiem było popołudniową przygodą. Postanowił udać się na święta Bożego Narodzenia do Bułgarii, aby być z rodziną swojej córki. Rozmawialiśmy o rozpoczęciu dzisiaj wieczorem telewizyjnego przesłuchania w sprawie impeachmentu i on jest zdania, że nic z tego nie wyjdzie. Nie mogę się z nim nie zgodzić, to nigdy nie przejdzie przez senat kontrolowany przez republikanów. 


Wcześniej oglądaliśmy powtórkę ostatniego meczu koszykówki Duke'a, który wygrali z przewagą 50. punktów. Obecnie Duke jest numerem 2 w kraju, ale to może się zmieniać z tygodnia na tydzień. To niesamowite, jak drużyna może stracić 4. z 5. głównych graczy z ubiegłego roku i co roku wracać z 4. nowymi graczami, którzy pozwalają im ponownie być tak dobrymi. Dużo uznania należy się trenerowi Mike'owi Krzyżewskiemu, który jest trenerem od 40 lat. Oczywiście, jest polskiego pochodzenia, :-).

No comments: