Friday, November 08, 2019

Moving?

I had a message from another reader wanting information about moving to Poland. It's always a nice surprise to hear from readers. I can't always have the answers because our situation may be different than theirs but I can at least relate what we have experienced. I keep politics and religion out of it. Usually, that is not the kind of information they are looking for.

We studied together for a while then separated and I worked on the more advanced lessons. I listened again to the conversation last Tuesday with Radek and typed all the noes from it. Using a coursebook with him is good because it keeps us going in a direction. For not being a teacher, I think he does a good job teaching Spanish. Going back over the lesson helps me a lot.

Otrzymałem wiadomość od innego czytelnika z prośbą o informacje na temat przeprowadzki do Polski. Zawsze jest miłą niespodzianką usłyszeć od czytelników. Nie zawsze mogę znaleźć odpowiedzi, ponieważ nasza sytuacja może być inna niż ich, ale mogę przynajmniej opowiedzieć o tym, czego doświadczyliśmy. Trzymam z dala od polityki i religii. Zazwyczaj nie tego rodzaju informacji szukają.

Studiowaliśmy razem przez chwilę, a potem się rozdzieliłem, i pracowałem nad bardziej zaawansowanymi lekcjami. W zeszły wtorek ponownie wysłuchałem rozmowy z Radkiem i wpisałem z niej wszystkie odgłosy. Używanie z nim podręcznika jest dobre, ponieważ pozwala nam iść w dobrym kierunku. Uważam, że nie będąc nauczycielem wykonuje dobrą robotę, ucząc hiszpańskiego. Powrót do lekcji bardzo mi pomaga.

No comments: