Sunday, March 22, 2020

Day 43

Good news last night from our friend, Joanna, an ophthalmologist in Poznań. She is friends with the neurologist in Śrem who will be taking care of Joan. She also has a connection to the physiotherapist. So I should be able to know what is going on with Joan on a regular basis. However, there is still this 3-4 week future without Joan that hangs over my head like a dark cloud.

I could not accomplish the refund of plane tickets because the Ryanair website does not work. I've been trying for 3 days and nothing. So, I went to the airport to talk to someone from Ryanair but found the airport is totally closed. I went to Live Chat but all they have is a robot who cannot help. Maybe this is how Ryanair saves money.

This morning a 37-year-old woman died in a single-name hospital in Poznań who went to a hospital in a serious condition with concomitant diseases. The patient was transported from the hospital in Wolica near Kalisz - said Tomasz Stube from the provincial office. Studies have confirmed that the woman was infected with the coronavirus. "We're waiting for doctors to diagnose the causes of death," added Stube. The hospital in Wolnica, from which the 37-year-old was transported on Friday, was closed. Currently, no one can leave or enter it. 68 people from this hospital, including 54 patients, undergo quarantine.

This is the second person in our region who died after detecting coronavirus.

The Ministry of Health confirmed 11 new cases of coronavirus in the country. In total, positive test results have been reported so far in 547 patients.

Our neighbor knocked on the door and, standing a distance away, gave me 2 ciasto. He said he would be back later at dinner time that his wife would prepare for me also.


Zeszłego wieczoru nadeszły dobre wieści od naszej przyjaciółki, Joanny, okulistki w Poznaniu. Ona przyjaźni się z neurologiem w Śremie, który zajmie się Joanną. Ma też kontakt z fizjoterapeutą. Powinienem więc wiedzieć na bieżąco, co się dzieje z Joan. Jednak będą jeszcze 3-4 tygodnie bez Joan i ta przyszłość wisi mi nad głową, jak ciemna chmura.

Nie mogłem uzyskać zwrotu pieniędzy za bilety lotnicze, ponieważ strona internetowa Ryanair nie działa. Próbuję od 3 dni i nic. Więc, pojechałem na lotnisko, żeby porozmawiać z kimś z Ryanair, ale okazało się, że lotnisko jest całkowicie zamknięte. Wszedłem na Live Chat, ale wszystko co mają to automat, który nie może pomóc. Może w ten sposób Ryanair oszczędza pieniądze.

Dziś rano, w szpitalu w Poznaniu, zmarła 37-letnia kobieta, która przyjechała w ciężkim stanie z chorobami towarzyszącymi . Pacjentka została przewieziona ze szpitala w Wolicy koło Kalisza - powiedział Tomasz Stube z urzędu wojewódzkiego. Badania potwierdziły, że kobieta została zakażona koronawirusem. "Czekamy na lekarzy, którzy zdiagnozują przyczyny zgonu" - dodał Stube. Szpital w Wolnicy, z którego w piątek przewieziono 37-latkę, został zamknięty. Obecnie nikt nie może go opuścić ani wejść do niego. 68 osób z tego szpitala, w tym 54 pacjentów, przechodzi kwarantannę.

Jest to druga osoba w naszym regionie, która zmarła po wykryciu koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 11 nowych przypadków koronaawirusa w kraju. Łącznie dodatnie wyniki testów odnotowano do tej pory u 547 pacjentów.

Nasz sąsiad zapukał do drzwi i stojąc w pewnej odległości dał mi 2 ciasta. Powiedział, że wróci później w porze obiadu z porcją, którą jego żona przygotuje również dla mnie.

6 comments:

Tory said...

I am so sorry you and Joan are going through this! I will be praying for you.

Joan and David Piekarczyk said...

Thanks, Tory. It all helps.

Anonymous said...

Linda from Texas

Continue to pray for you and Joan. Praying you keep up your strength. Can’t have you getting sick.

Joan and David Piekarczyk said...

Thanks, Linda. I'm doing everything I can to keep up my strength. If I could just shut off my brain thinking about Joan. No, I don't want to do that.

Wronwron said...

Ahhh that is so nice from the neighbours

Joan and David Piekarczyk said...

Wronwron, I agree. I have wonderful neighbors and friends. Thanks for your comment.