Tuesday, March 24, 2020

Day 45

My friend, Joanna, got a call from the health center and they said she isn't under quarantine. That is good news.

Mixed messages yesterday about Joan. The nurse said by Friday Joan would be moved to the rehab but later in the evening, I heard the doctor said she would be moved today.

The final message is that Joan will stay in Śrem for now until she improves. I finally got her phone fixed so I will deliver it tomorrow so at least I can talk to her with the help of a nurse.

In Poland, we have Tuesday announcements of further restrictions related to the coronavirus pandemic.
Prime Minister Mateusz Morawiecki announced during a press conference that from Wednesday you will be able to leave home only for work, shopping, pharmacy, to the doctor or for a walk with the dog. The traffic ban does not cover the help of loved ones, so it will be possible to travel by car to family members, for example.

In addition, only the number of all equal seating positions divided by two will be allowed in the public transport vehicle.

There will also be a ban on assemblies involving more than two people. It will not apply to household members. In total, a maximum of 5 people will participate in masses and funerals, not counting priests and employees of funeral companies.

The restrictions introduced on Wednesday must be valid until Saturday, April 11.

Do mojej przyjaciółki Joanny, zadzwonionio z centrum zdrowia i powiedziano, że kwarantanna jej nie dotyczy. To dobre wieści.

Wczoraj były mieszane wiadomości o Joan. Pielęgniarka powiedziała, że do piątku Joanna zostanie przeniesiona na rehab, ale później, wieczorem, usłyszałem, że lekarz powiedział, że zostanie przeniesiona dzisiaj.

Ostateczna wiadomość jest taka, że Joan zostanie na razie w Śremie, dopóki nie poprawi się jej stan. W końcu naprawiłem jej telefon, więc jutro go dostarczę, żeby przynajmniej móc z nią porozmawiać z pomocą pielęgniarki.

W Polsce, mamy wtorkowe zapowiedzi kolejnych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas konferencji prasowej, że od środy będzie można wychodzić z domu tylko do pracy, na zakupy, do apteki, do lekarza lub na spacer z psem. Zakaz ruchu drogowego nie obejmuje pomocy najbliższym, więc będzie można podróżować samochodem np. do członków rodziny.

Ponadto, tylko liczba wszystkich miejsc siedzących podzielona przez dwa będzie dozwolona w pojeździe transportu publicznego.

Wprowadzony zostanie również zakaz organizowania zgromadzeń, w których uczestniczą więcej niż dwie osoby. Nie będzie on miał zastosowania do członków gospodarstw domowych. W sumie w zgromadzeniach i pogrzebach uczestniczyć będzie maksymalnie 5 osób, nie licząc księży i pracowników firm pogrzebowych.

Ograniczenia wprowadzone w środę będą ważne do soboty, 11 kwie

No comments: