Tuesday, May 22, 2012

2 discoveries.

Two discoveries today.
1. The backup lights I paid Fiat 275 zl are not working.
2.The air-conditioning in the car is not working.

It was 34c today, a hot day, so I turned on the air, just to check it, and all I got was hot air.  We rarely use it but when we take a short trip in summer and it's necessary to keep the windows closed because of the noise the air comes in handy.

I guess it's back to the Fiat dealer Thursday to report the problem.  I should have checked the lights before I left but I assumed they were fixed.  Joan noticed last night when I was backing into the garage the lights didn't come on.

Despite the two things, it was a good but hot day today.

Dwa dzisiaj Odkrywców.
1. Światła backup I wypłacane Fiat 275 zl nie działają.
2. klimatyzacja w samochodzie nie działa.

Było 34c dziś gorący dzień, więc zwrócił się na antenie, żeby to sprawdzić, a wszystko co mam to gorące powietrze. Rzadko używamy go, ale kiedy bierzemy na krótką wycieczkę w lecie i jest niezbędne do utrzymania okna zamknięte ze względu na hałas lotniczy przydaje.

Myślę, że to z powrotem do sprzedawcy Fiat czwartek zgłosić problem. Powinienem był sprawdzić światła przed wyjazdem, ale zakłada się, że zostały ustalone. Joan zauważył ostatniej nocy kiedy kopie do garażu światła nie chodź.

Pomimo tych dwóch rzeczy, to był dobry, ale gorąco dzień dzisiaj.

No comments: