Thursday, May 24, 2012

Not all good news.

Reading the "Warsaw Voice" some news is not good for Poland.  The population of most Polish regions will fall significantly within the next two decades in the wake of a birth rate decline compounded by emigration, the daily Dziennik Gazeta Prawna writes citing the union of Polish counties (ZPP).

The phenomenon will put an exceptional strain on local budgets, creating problems with infrastructure maintenance and inhibiting new investments.

Only three regions (mazowieckie, pomorskie and malopolskie) will record population growth by 2035, according to the Central Statistical Office (GUS) data.

The deepest declines will be noted in lubelskie, swietokrzyskie and lodzkie.

In the course of just one generation the equivalent of 500 communities, 70 counties and two regions will disappear, Marek Wojcik of ZPP said.
The other news was that "According to the European Railway Agency, Poland has the most dangerous railroads in the EU and one in six rail accidents in EU member states happens in Poland. A report by the agency shows that there were 449 rail accidents in Poland in 2010. Out of the total of 1,265 fatal rail accidents in the EU in 2010, 283 happened in Poland. Poland also topped the statistics in terms of the number of pedestrians hit by a train, 341, and in terms of accidents on railway crossings, 86".

I think it's time to buy a horse :-)

Czytanie "Warsaw Voice" niektóre wiadomości nie jest dobre dla Polski.Mieszkańców większości regionów Polski spadnie znacząco w ciągu najbliższych dwóch dziesięcioleci w wyniku spadku stopy urodzeń spotęgowanej emigracji, Dziennik Gazeta Prawna pisze, powołując się na unię Powiatów Polskich (ZPP).

Zjawisko będzie można umieścić wyjątkowe obciążenie budżetów lokalnych, problemy związane z utrzymaniem infrastruktury oraz hamowanie nowych inwestycji.

Tylko trzy regiony (mazowieckie, pomorskie i małopolskie) odnotuje wzrost liczby ludności do roku 2035, według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) danych.

Najgłębsze spadki zostaną odnotowane w lubelskim, świętokrzyskim i łódzkiego.

W ciągu jednego pokolenia równowartość 500 gmin, 70 powiatów i dwóch regionach zniknie, Marek Wójcik z ZPP powiedział.
Inne nowości to, że "Według Europejskiej Agencji Kolejowej, Polska ma najbardziej niebezpieczne linie kolejowe w UE i jeden na sześciu kolejowych wypadków w państwach członkowskich UE dzieje się w Polsce. Raport agencji wskazuje, że były 449 wypadki kolejowe w Polsce w 2010 roku. Spośród łącznie 1,265 śmiertelnych wypadków kolejowych w UE w 2010 roku, 283 miejsce w Polsce. Polska również szczycie statystyk pod względem liczby pieszych dotkniętych pociągu, 341, i pod względem wypadków na przejazdach kolejowych , 86 ".

Myślę, że nadszedł czas, aby kupić konia. :-)

2 comments:

Beata said...

That's some somber news, indeed.

To cheer you up, take a look at this cool video of my favorite Tri-Cities (Gdansk, Sopot, Gdynia).

http://vimeo.com/13339553

Pozdrawiam,
Beata

David and Joan Piekarczyk said...

Yes, somber news but no need to be down. Poland has survived worse things and I'm sure it will survive this latest news.