Thursday, May 31, 2012

Success!

Success with both Airbnb and Lot airlines so Oct 8th Joan and I will be going to Vienna for one week. The 50% discount on the Lot flight was too much to pass up an because of it we will be staying in Vienna for 500zl for one week. Now for the next few months we'll be surfing the intenet and watching YouTube about Vienna and making plans for our trip.  The Lot website also said that on Wednesday nights from 6PM to midnight they also will offer 50% discounts on flights.  They've also increased their luggage limit from 20kg to 23kg so that's a good thing too.

Joan received her "official" notice today that her application was accepted for her residency permit and we should know the answer in 30 days. I'm sure it will be "Yes"

Sukces zarówno Airbnb i Lotniczych LOT więc 08 października Joan i będzie się do Wiednia na okres jednego tygodnia.50% zniżki na lot partii było zbyt wiele by z nich zrezygnować z tego powodu będziemy pobyt w Wiedniu za 500zł na okres jednego tygodnia. Teraz przez najbliższe kilka miesięcy będziemy surfować po Intenet i oglądania YouTube o: Wiedeń i snując plany naszej podróży.Strona Lot powiedział również, że w środy od 6pm do północy również zaoferuje 50% zniżki na loty. Oni również zwiększyć swój bagaż limitu od 20kg do 23kg więc to słuszne.

Joanna otrzymała "oficjalne" zawiadomienie dzisiaj, że jej wniosek został przyjęty do jej zezwolenia na pobyt i powinniśmy znać odpowiedź na 30 dni. Jestem pewien, że będzie to "Tak"

No comments: