Sunday, May 20, 2012

At play, in the fields of the Lord!
A beautiful day cannot be wasted so we made our first trip to the botanical gardens of Poznań for an afternoon of walking and admiring God's nature creations. We are never disappointed.  Even in this early time of the year there are many different colors, flora and fauna to be seen and admired.  It was a warm day, 30c, so we spent some time sitting on a bench in the shade.  People of all ages enjoy this garden and it is open for free to everyone.  Because it is not exactly in the central part of the city I don't think many tourists visit here so it is never "crowded" with people like I've seen in other botanical gardens. It is open from May to October, then closed for the winter.  Personally, I would like to what it looks like in the winter, covered with snow.

Piękny dzień nie może się zmarnować, więc zrobiliśmy nasz pierwszy wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu na południu spacery i podziwianie Bożych kreacje przyrody. Nigdy nie jesteśmy rozczarowani. Nawet w tej wczesnej porze roku istnieje wiele różnych kolorów, flora i fauna być widziane i podziwiane. Był ciepły dzień, 30c, więc przez jakiś czas siedzi na ławce w cieniu. Ludzie w każdym wieku cieszyć się ogrodem i jest otwarty dla wszystkich za darmo. Bo to nie jest dokładnie w centralnej części miasta nie sądzę wielu turystów odwiedza tutaj tak nigdy nie jest "zatłoczona" z ludźmi takimi jak widziałem w innych ogrodach botanicznych. Jest on otwarty od maja do października, a następnie zamknięte na zimę. Osobiście chciałbym, jak to wygląda w zimie, pokryte śniegiem.

No comments: