Wednesday, May 30, 2012

What a deal!

The new train station in Poznań
Nowy dworzec w Poznaniu

Phew!  It's finally done, taxes for 2011. Put them in the mail today and don't have to think about it for another year. It's not really that hard to do as an expat but you still have to do it.  The most annoying part is having to inform the U.S. Government how much or how little money you have in a foreign bank account.  I don't think it's any of their business!!

I got a notification today from Lot airlines that fares are 50% cheaper during May 30th and 31st. Started me thinking about our next vacation because although the low price is in May that flights are only good starting in October.  I've already checked the price for two, round trip tickets to Vienna and it's 758 zl instead of 1,500.  Now that's a good savings.  I also searched Airbnb for a room to stay in like we had in Barcelona and found a nice one in the center of Vienna.  I'm just waiting for confirmation of dates to stay and if it is confirmed in time I think our next out of country trip is to Vienna.

Uff! To w końcu zrobić, podatki na rok 2011. Umieść je w mailu dzisiaj i nie mam o tym myśleć na kolejny rok. To nie jest aż tak trudne do zrobienia jako expat ale trzeba jeszcze zrobić. Najbardziej irytujące część jest o poinformowanie rządu Stanów Zjednoczonych, jak dużo lub jak mało masz pieniędzy w obcym konto bankowe. Nie sądzę, że to jeden z ich działalności!

Dostałem zawiadomienie od dzisiaj Lotniczych LOT, że ceny są 50% tańsze w maju 30 i 31. Zaczął mi myśleć o naszym kolejnym wakacjach, bo chociaż niska cena jest w maju, że loty są tylko dobry początek w październiku. Ja już sprawdziłem cenę za dwa, biletów rundy wycieczkę do Wiednia i to 758 zamiast 1500. Teraz jest dobry oszczędności. Ja też przeszukiwane Airbnb pokoju do pozostania w jak mieliśmy w Barcelonie i znaleźć ładny jeden w centrum Wiednia. Czekam tylko na potwierdzenie daty pobytu, a jeśli jest to potwierdzone w czasie myślę, że nasz następny z podróży kraju jest do Wiednia.

No comments: