Tuesday, May 29, 2012

Not much.

Not much happened yesterday or today. The weather has been nice and a few more streets in Poznań have been completed in time for the games.  They start in 10 days and the excitement is building in Poland. They still haven't finished the main road to Warsaw and it doesn't seem like there is enough time to complete it.

I had an interesting talk today with a woman who knew one of descendents of the owner of the palace we stayed in.  He told her some of his family history and it was interesting for me to hear about it.

Niewiele wydarzyło się wczoraj lub dziś.Pogoda była miła i kilka innych ulic w Poznaniu zostały ukończone na czas igrzysk. Zaczynają się 10 dni i podniecenie jest budowanie w Polsce. Oni jeszcze nie skończyłem głównej drodze do Warszawy i nie wydaje się, jak tam jest wystarczająco dużo czasu, aby zakończyć ją.

Miałem ciekawą rozmowę dzisiaj z kobietą, która znała jednego z potomków właściciela pałacu przebywał w. Powiedział jej część swojej historii rodzinnej i to było interesujące dla mnie o tym słyszeć.

No comments: