Friday, June 01, 2012

OH NO!!


We had our last lesson for three weeks with Zbyszek.  He's going to London for that long. I'm going to miss the lesson time but I've recorded many of our lessons so it will be a good time to review what we have learned from him so far.

It's more like early autumn today, 14c and predicted to be like this until Tuesday. Rain is in the forecast but I hope it doesn't disturb the Euro 2012 games that start June 8th. The long wait is over and the big event has finally arrived.  There seems to be a lot of anamosity between fans of Ukraine and England and now Poland and Russia.

Russia's sports minister has accused Poland of “artificially stirring up” tensions and of provoking Russian fans into staging protests during Euro 2012 against a Polish ban on propagating communism.

Meanwhile, the head of a Russian soccer fans’ association has warned that thousands of supporters angry at such a ban could march through Warsaw during the European football championships in shirts emblazoned with a Soviet-style hammer and sickle. Thousands of Russian fans are expected to march through Warsaw on June 12, a national holiday in Russia, to the capital's National Stadium for a Poland-Russia match during the Euro 2012 tournament.

Today was the official opening of the new fountain in Plac Wolności.  As yoy can see in the pictures, there is a walkway through the middle of it.

Mieliśmy ostatnią lekcję na trzy tygodnie ze Zbyszek. Jedzie do Londynu na tak długo. Idę stracić czas lekcji, ale nagraliśmy wiele z naszych lekcji będzie to więc dobry moment, żeby sprawdzić, co dowiedzieliśmy się od niego tak daleko. To bardziej przypomina wczesną jesienią dzisiaj, 14c i przewiduje się tak aż do wtorku. Deszcz jest w prognozie, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza do Euro 2012 gier, które rozpoczynają 8 czerwiec.Długo czekać nad i wielkie wydarzenie nadeszła. Wydaje się, że wiele anamosity między fanami Ukrainy i Anglii i teraz Polską i Rosją. Rosji minister sportu oskarżył Polskę o "sztucznie podsyca" napięcia i prowokowania rosyjskich fanów na protesty podczas Euro 2012 przeciwko Polsce zakazu propagowania komunizmu.

Tymczasem szef stowarzyszenie rosyjskich kibiców piłkarskich spacerem ostrzegł, że tysiące kibiców niezadowolonych z takiego zakazu może maszerować przez Warszawę podczas Mistrzostw Europy piłki nożnej w koszulki zdobi stylu radzieckim sierpem i młotem. Tysiące rosyjskich fanów mają maszerować przez Warszawę w dniu 12 czerwca świętem narodowym w Rosji, do stolicy Stadionu Narodowego dla Polska-Rosja meczu podczas turnieju Euro 2012.

Dzisiaj oficjalnie uruchomiliśmy fontannę na Placu Wolności. Ma 9 metrów wysokości i robi ogromne wrażenie! Koniecznie musicie zobaczyć ją na własne oczy i przejść się wbudowaną w jej wnętrzu kładką… poczujecie się tam naprawdę wyjątkowo :)!

No comments: