Sunday, June 03, 2012

Quiet day.

Another quiet day. Actually watched some of the Quen's lonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng boat parade. It was hard to miss. Most  of the foreign channels had it on ALL day.

I had to make one trip out to get a pair for my pants out of the dry cleaners. Cost 23ZL($7).

With our teacher being gone for three weeks our plan is to listen to the taped recordings I've made of our lessons as a kind of review and to see what we've forgotten since we started with him.  I also put them on a DVD now so I can listen to them in the car.

Kolejny spokojny dzień. Właściwie oglądałem niektóre lonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng parady łodzi quen. Trudno było przegapić. Większość zagranicznych kanałów miał go na cały dzień. Musiałem wykonać jedną wycieczkę, aby otrzymać parę dla moich spodni z suchych środków czyszczących. 23ZL kosztów (7 dolarów).

Z naszym nauczycielem jest poszedł na trzy tygodnie nasz plan jest do słuchania nagranych nagrań zrobiłem z naszych lekcji jako rodzaj przeglądu i zobaczyć, co zapomnieliśmy, od kiedy zaczęliśmy z nim. Ja również je na DVD, tak teraz mogę słuchać ich w samochodzie.

No comments: