Thursday, June 28, 2012

Family connection. Połączenie rodzina.

Thanks to Facebook I connected with another cousin from the Mejer family. Whether you like these "social networks" or not, they do serve a good purpose, sometimes, in connecting people. I use it because it allows me to see pictures of family members I may never have seen. Yes, there is the issuee of privacy but in today's world............is there any privacy?

We spent two hours watching the Spain-Portugal soccer match yesterday that ended in a draw and eventually Spain won in penalty shots. Let's hope tonight's match of Germany-Italy is a little more exciting. Our choice is for Italy to win.

We had our weekly Kandulski meeting with our friend Zbyszek today and he told us about his recent trip to London and what he did during his stay.

Dzięki Facebook I połączony z innym kuzyna z rodziny Mejera. Czy lubisz te "sieci społecznych" czy nie, one nie służą dobremu celowi, czasami, w łączeniu ludzi. Używam go, ponieważ pozwala mi zobaczyć zdjęcia członków rodziny nigdy nie mógł widzieć. Tak, istnieje issuee prywatności, ale w dzisiejszym świecie ............ czy istnieje prywatność?

Spędziliśmy dwie godziny oglądania Hiszpania-Portugalia mecz piłkarski wczoraj, że zakończyła się remisem i na końcu Hiszpania wygrała w rzutach karnych. Miejmy nadzieję, że mecz dzisiejsza z Geermany-Włochy jest nieco bardziej ekscytujące. Nasz wybór jest dla Włoch, aby wygrać. 

Mieliśmy naszego tygodniowego spotkania Kandulski z naszym przyjacielem Zbyszekiem dzisiaj i powiedział nam o swojej ostatniej podróży do Londynu i co robił podczas swojego pobytu.

1 comment:

greenbandman said...

I agree. I have met the most interesting and have discovered almost relatives through Facebook which I never would have otherwise. I think it has made the world smaller, more intimate and more friendly for all.