Saturday, June 16, 2012

Game Day!!

Warm/hot day today, 31c and the excitement of tonights match is in the air. No better place to feel it than the rynek and the Fan Zone so that's where we went at 1PM  With our flags flying we drove close to the rynek, parked the car and walked the 6 blocks to the center.

Last week someone broke off the arms on one of the four statues on the corners of the rynek so now they are covered with a green netting for protection. I read the cost of the repair will be about 4,000zl. It's unfortunate to have happened because the statues are an integral part of the rynek.

We found an open table at the front of one of the cafe's on the northeast corner and ordered our usual cafe mrozona's. I shouldn't have been surprised to see the price had risen from 22zl to 26zl in total for our two drinks.  We sat down surrounded by fans from Ireland and listened to them talk about the previous matches and, of course, they were paying close attention when a beautiful Polish woman walked by.  There was also a wedding taking place in the civil hall so a few cars were allowed into the rynek. Even drinnking the iced coffee, it was a little warm sitting there so after about and hour and a half we walked back to our car and went to the fountain park in front of the Opera house to watch the kids play in the water.

Both sides of the park are lined with beautiful old trees that provide a lot of shade if you want to sit on one of the many benches.  It's where we usually sit although many people prefer to sit on the grass in the full light of the sun. Each year the fountain is surrounded with a beautiful array of flowers and that, with the fountain spraying up, is a very enjoyable view.  Of course, the most enjoyable is to watch the little children playing under the water spewed from the fountain. 

We stayed until about 4PM and while walking back to our car came across many fans making their way to the Fan Zone for tonights match.  If Poland can pull off a win against the Czech Republic they will move on to the quarter-finals.  In the history of the Euro Championship games Poland has never made it that far so a win tonight would be incredible and historical for Poland.......GO POLSKA!!!!!!!!!

Ciepły / gorący dzień dzisiaj, 31c i emocje meczu dzisiejszych wieczorów jest w powietrzu. Ma lepszego miejsca na to czuję od Rynku i strefy Fan tak właśnie tam pojechaliśmy na 1PM Z naszymi flagami latania pojechaliśmy niedaleko Rynku, zaparkował samochód i poszedł na 6 bloków w centrum.
Ostatnio ktoś tygodni zerwała ramiona na jednym z czterech posągów w narożnikach Rynku, więc teraz są one pokryte zielonym siatką dla ochrony. Czytałem koszt naprawy wyniesie około 4.000 zł. To niefortunne, że się stało, bo posągi są integralną częścią Rynku.
Mamy otwartą tabelę z przodu jednej z kawiarenek na północno-wschodnim rogu i nakazał naszym zwykle kawiarnia mrozona-tych. I nie powinien być zaskoczony, aby zobaczyć cena wzrosła od 22zl do 26zl w sumie dla naszych dwóch napojów. Usiedliśmy otoczony przez fanów z Irlandii i słuchał ich rozmowy o poprzednich meczów i, oczywiście, oni uważnie, kiedy piękna polska kobieta przechodził. Nie było również ślub odbywa się w hali obywatelskiego tak kilka samochodów pozwolono na Rynku. Nawet drinnking na mrożoną kawę, to było trochę ciepły siedział tam tak po około i półtorej godziny wróciliśmy do naszego samochodu i poszedł do parku fontanna przed domem Opera oglądać dzieci grają w wodzie.
Obie strony parku są pokryte pięknymi, starymi drzewami, które zapewniają dużo cienia, jeśli chcesz usiąść na jednej z wielu ławek. To miejsce, gdzie zwykle siedzą chociaż wiele osób woli siedzieć na trawie w pełnym świetle słońca. Każdy rok fontanna otoczona jest pięknym tablicy kwiatów i że z fontanną rozpylanie w górę, jest bardzo przyjemny widok. Oczywiście, najprzyjemniejsze jest oglądać małe dzieci bawiące się w wodzie wygłaszane z fontanny.
Zatrzymaliśmy się dopiero o godzina szesnasta, a podczas spaceru z powrotem do naszego samochodu, natknął się wielu fanów torują sobie drogę do strefy Fan meczu dzisiejszych wieczorów. Jeśli Polska może zdjąć wygrać z Czechami będą poruszać się na ćwierćfinale. W historii Euro Championship gier Polsce nigdy nie znalazł się tak daleko, tak dziś zwycięstwo byłoby niesamowite i historycznym dla Polski ....... GO POLSKA!!!


No comments: