Monday, June 18, 2012

Taking a little drive around and through Poznan I couldn't help but be impressed with the progress that has been made in the last four years.  Yes, it's do to Euro 2012, for sure, but whatever the reason, the results are good. New street signs, direction signs, new roads, painted buildings, renovated buildings, the stadium, enlarging Bulgarska street, renovating other streets, the latest shopping center, Galeria Malta, the new water park. the rebuilding of the Kings castle, new osiedle's(apartment complexes) all these are improvements to the city. The fact that Poland was the only country not severely afftected by the worldwide financial crisis is a feather in it's cap. Of course, it was the bigger cities that benefitted the most, especially the cities hosting the games of Euro 2012.  There is still a tremendous amount of work to be done for smaller towns and villlages and hopefully it will be. But that word....hope...is part of the Polish spirit. After surviving so many brutal attacks from foreign nations, Poland is alive and well.

Mając trochę jeździć i przez Poznaniu nie mogłem pomóc, ale pod wrażeniem postępu, jaki dokonał się w ostatnich czterech latach. Tak, jest to zrobić na Euro 2012, na pewno, ale bez względu na powód, wyniki są dobre. Nowe znaki drogowe, znaki drogowe, nowe drogi, pomalowane budynki, wyremontowane budynki, stadion, powiększając ulicy Bułgarskiej, renowacja innych ulicach, najnowsze centrum handlowe, Galeria Malta, nowy park wodny.przebudowa Królów zamku, nowe Osiedle w ust apartamentowców) wszystko to ulepszenia miasta.Fakt, że Polska była jedynym krajem nie surowo afftected przez światowego kryzysu finansowego jest pióro w jego czapce. Oczywiście, to było większe miasta, które skorzystały najbardziej, zwłaszcza miast-gospodarzy gry o Euro 2012. Jest jeszcze ogromna ilość pracy do zrobienia w mniejszych miastach i villlages i miejmy nadzieję, że będzie. Ale to słowo .... nadzieja ... jest częścią polskiego ducha. Po przeżyciu tylu brutalnych ataków obcych narodów, Polska żyje i ma się dobrze.

No comments: