Thursday, June 14, 2012

Chilly day.

In our town hall tower, the two goats have been given coats of Croatia and Italy.  Maybe they are cold. It's 16c with rain in the forecast and the match tonight is in Poznań. Not the best time for a game.

It's amazing to drive through and around the city now. Many, many cars are flying the Polish flags. I wanted to buy two yesterday but didn't have the chance to do so.

I took my car in for a minor repair. The bearing on the left side was causing a clicking noise whenever I turned the steering wheel so I wanted it fixed before we make our trip to Grudziądz in three weeks. Cost 117zl($40)

With our mailing of our tax problem not resolved, I filed for an extension and got a verification it was received by the IRS.  I also found out I can e-file to the IRS but only using programs they approve.  TaxAct.com is one that is approved and it's free.  So if you're an expat, you might want to look into using it next time instead of mailing in your tax returns like we've been doing for the last four years.

W naszej wieży ratuszowej, dwie kozy nadano warstwy Chorwacji i we Włoszech. Może są zimne. To 16c z deszczem w prognozie i wieczorem mecz w Poznaniu. Nie jest to najlepszy czas na gry.

To niesamowite, przejechać się po mieście i teraz. Wiele, wiele samochody latają polskie flagi. Chciałem kupić dwa wczoraj, ale nie miał szans aby to zrobić.

Wziąłem samochód na drobne naprawy.Łożysko po lewej stronie został powodując klik gdy zwróciłem kierownicę więc chciałem to naprawić, zanim podejmiemy naszą wycieczkę do Grudziądza w ciągu trzech tygodni. 117zl kosztów (40 dolarów)

Z nie nasz mailing z naszego problemu podatkowego rozwiązany, mam złożyć wniosek o przedłużenie i dostał sprawdzenie jego otrzymania przez IRS. Dowiedziałem się też, mogę e-file do IRS, ale tylko za pomocą programów ich zatwierdzenie. TaxAct.com jest jeden, który jest zatwierdzony i to nic nie kosztuje. Więc jeśli jesteś expat, warto przyjrzeć się używając go następnym razem zamiast pocztowych w deklaracji podatkowych jak robiliśmy przez ostatnie cztery lata.

No comments: