Thursday, June 21, 2012

Summer?

The first day of summer............15c, gray, rainy, chilly. :-) If this is summer, I wonder what autumn will be like :-)

Even in these weather conditions, we still had to go out and do our normal weekly shopping. Cost for food for the next week, 158 zl($47). I was talking with someone from Italy on Skype and she told me the cost of gasoline near Rome was 7.69zl a litre.  I was complaining about the cost of Polish gasoline at 5.81.  I think it's a common denominator now for most people to complain about gas prices unless you live in the middle east or Venezuela.

Pierwszy dzień lata ............ 15c, szary, deszczowy, chłodny. :-) Jeśli to jest lato, zastanawiam się co jesień będzie jak :-)

Nawet w tych warunkach pogodowych, wciąż musieliśmy wyjść i zrobić nasz normalny tygodniowy zakupy. Koszt jedzenia na następny tydzień, 158 zł (47 dolary). Rozmawiałem z kimś z Włoch na Skype i powiedziała mi, koszt benzyny w pobliżu Rzymu był 7.69zl litr. I narzekał na cenę benzyny w Polsce 5,81. Myślę, że to wspólny mianownik teraz dla większości ludzi narzekają na ceny gazu, chyba że mieszkasz w na Bliskim Wschodzie lub Wenezueli.

No comments: