Tuesday, June 05, 2012

Summer?

It's June 5th and summer got lost somewhere along the way to Poznań.  It's 14c, cloudy and rainy. I know, "officially', summer doesn't start until the 21st but this is more like going into autumn weather than summer. A little heat and sun is what we all need.

I've talked to several people and no one is happy with the letter of "regret" President Obama sent to our President Komorowski.  Especially since it wasn't received until after Obama received a letter from President Komorwski about the statement. How was it possible to make a mistake like that?
On the bright side, we're finally going to Golina this Saturday after a long absence. It seems like six months since we've been there and I've missed the contact although I do speak with cousin Andrzej twice a week on Skype and occassionally email cousin Kazia.  Andrzej took this latest picture of his mother, Kazia.

Jest 05 czerwca i lato zaginął gdzieś po drodze do Poznania. To 14c, pochmurno i deszczowo. Wiem, że "oficjalnie" lato nie rozpocznie się do 21, ale jest to bardziej jak wchodząc jesienna pogoda niż latem. Trochę ciepła i słońca to, co wszyscy potrzebujemy.

Rozmawiałem z kilkoma osobami i nikt nie jest zadowolony z literą "żal" prezydent Obama wysłał do naszego prezydenta Komorowskiego. Zwłaszcza, że ​​go nie otrzymał dopiero po Obama otrzymał list od prezydenta Komorwski o oświadczeniu. Jak można było popełnić błąd tak?

Na jasną stronę, jesteśmy w końcu będzie Golinie to sobota po długiej nieobecności. Wygląda na to sześć miesięcy odkąd byliśmy tam i ja tęskniłem kontakt chociaż mówią z kuzyna Andrzej dwa razy w tygodniu na Skype i okazjonalnie email kuzyna Kazia. Andrzej wziął ten ostatni obraz matki, Kazia.

No comments: