Tuesday, June 19, 2012

Found it.

I finally found a website I use to look at a lot before we moved to Poland............http://www.tripsoverpoland.eu/blog/2012/06/14/piekne-polskie-parki-i-palace-otwock-wielki/.  Now, of course, it's changed a lot, adding videos on YouTube and other features it didn't have before. It is made by a couple who travel around Poland taking pictures of palaces, manor houses, churches and historical monuments.  They have been doing it for years so they have a great archive of many, many places in Poland.

Our little neighbor, Zuzanna, has a new bike that was sittings out in front of the flat next to ours so I took a picture of it. It's so cute.  The long stick in the back to to help guide her as she learns how to ride a bike.

W końcu znalazłem stronę internetową używam spojrzeć na wiele, zanim przeniósł się do Teraz, oczywiście, to zmieniło się wiele, dodawanie filmów na YouTube i innych cech nie mających wcześniej. Wykonana jest przez parę, którzy podróżują po Polsce robiąc zdjęcia pałace i dwory, kościoły i pomniki. Robią to od lat tak mają wielkie archiwum wielu, wielu miejscach w Polsce.

Nasz mały sąsiad, Zuzanna, ma nowy rower, który był posiedzenia w przedniej części mieszkania obok naszego, tak zrobiłem zdjęcie. To takie słodkie.Długi kij z tyłu do celu poprowadzi ją, gdy uczy się jeździć na rowerze.

No comments: