Wednesday, June 13, 2012

Tie!!!
Poznań Fan Zone last night.

Not the best result but at least Poland tied with Russia and didn't lose. If the first goal wasn't cancelled because of an offside Polish player, they would have won.

Aside from two minor scuffles between fans during the Russian march to the stadium there wasn't any big incident and I'm happy for that.  Now it's waiting time until Saturday when Poland plays against the Czech Republic. If they win they will go into the next round, if not, they go home.

Nie najlepszy wynik, ale przynajmniej Polska związany z Rosją i nie stracić. Jeśli pierwszy gol nie został odwołany z powodu spalonej zawodnika polskiego, to oni wygrali.

Oprócz dwóch drobnych scuffles między fanami podczas rosyjskiego marszu na stadionie nie było żadnych duży incydent i jestem zadowolony z tego. Teraz czeka czas do soboty, kiedy Polska gra przeciwko Republice Czeskiej. Jeśli wygrają pójdą do następnej rundy, jeśli nie idą do domu.

No comments: