Friday, June 22, 2012

Noc Kupały!

So, we missed the big event again. Noc Kupały was on the 21st and for the second time we missed it. Oh, well, maybe next year. There's enough YouTube video's to see what it is like but being there must be so much better.

Euro 2012 continues with the quarter-finals but without Poland being in them, it's not that exciting for us.

The bad news today was that the Miami Heat won this year's NBA basketball championship. Not something we wanted to hear.

Tak, brakowało nam wielkie wydarzenie ponownie. Noc Kupały była na 21 i po raz drugi brakowało nam go. No cóż, może w przyszłym roku. Jest wystarczająco wideo YouTube to aby zobaczyć jak to jest, ale jest tam musi być o wiele lepiej.  Euro 2012 nadal w ćwierćfinale, ale bez Polska jest w nich, że nie jest to ekscytujące dla nas. Zła wiadomość dzisiaj, że Miami Heat zdobył tegoroczny tytuł mistrza NBA. Nie coś, co chciałem usłyszeć.

No comments: