Friday, June 15, 2012

Hooligans.

The hooligans who caused the trouble last Tuesday, 156 Polish, 25 Russians, 2 Spaniards and 1 Albanian had their day in court. Some received jail sentences(suspended) and fines but I don't think that was strong enough. The jail terms should have been upheld.

Saturday night Russia plays Greece in Warsaw and there are suppose to be twice as many Russian fans this time(20,000). So far there will be no march through Warsaw and Poland plays against Czech Republic at the same time as the Russia game but in Wrocław.  Maybe that will keep most fans of Poland in the Fan Zones and out of the way of the Russian fans so no more trouble will occur. President Putin of Russia called to President Komorowski of Poland and said he will hold Poland responsible for the safety of Russian fans.

On a sad note, Stefan Stuligrosz (born August 26, 1920, in Poznań, died June 15, 2012. He was THE Polish conductor of choirs, the founder of Boys' and Men's Choir named "Nightingales" and a composer.  We had the occassion to hear them last year singing parts of Mozart's Requiem in the Fara Church.

Many years of work "Nightingales" brought him international recognition and numerous awards. The choir under the direction of Stuligrosz toured in many European countries, USA, Canada or Japan. In 1992 the choir performed in the gala concert at the National Polish Day at the World Exhibition EXPO in Seville, Spain.

Na chuliganów, którzy spowodowali kłopotów ostatni wtorek, w 156 polskich, 25 Rosjan, 2 Hiszpanów i 1 albański miał swój dzień w sądzie. Niektóre otrzymało wyroki więzienia (zawieszony) i grzywny, ale nie sądzę, że było wystarczająco silne. Warunki więzienne powinny zostać uwzględnione.

Sobota noc Rosja odgrywa Grecji w Warszawie i tam przypuszczać, aby być dwa razy tyle rosyjskich fanów tym razem (20000). Do tej pory nie będzie marsz przez Warszawę i Polska gra przeciwko Republice Czeskiej, w tym samym czasie co gra Rosja, ale we Wrocławiu. Być może, że będzie utrzymywać większość fanów Polsce w Strefach Kibiców i poza jej drodze rosyjskich fanów tak nie więcej kłopotów nastąpi. Prezydent Putin w Rosji nazywa prezydenta Komorowskiego Polski i powiedział, że będzie trzymał Polska odpowiedzialny za bezpieczeństwo rosyjskich fanów.


Na smutnym notatki, Stefan Stuligrosz (ur. 26 sierpnia 1920 w Poznaniu, zmarł 15 czerwca 2012. Był polski dyrygent chórów, twórca chłopców i chór męski o nazwie "Słowiki" i kompozytor. Musieliśmy okazja, aby usłyszeć ich ostatnie części śpiewu roku o Mozarta Requiem w Kościele Fara.

Wiele lat pracy "Słowiki" przyniosła mu międzynarodowe uznanie i liczne nagrody.Chór pod dyrekcją Stuligrosza koncertował w wielu krajach europejskich, USA, Kanada czy Japonia. W 1992 roku Chór wykonał w koncercie galowym w Narodowym Dniem Polskiego na Wystawie Światowej EXPO w Sewilli w Hiszpanii.

No comments: