Friday, June 08, 2012

Game time!Today it begins at 18:00, the Euro 2012 games. Poland kicks off the event playing against Greece but is the lowest ranked team in the playoffs.  It will take a small miracle for Poland the defeat the significantly higher ranked Greece team but Polish spirit is evidenced everywhere today, especially on cars flying the Polish flag.  Because it's Poland, Joan and I will actually watch the whole game, a first for us. We've never watched a whole game but because it's Poland we have to watch it and support the team. GO POLSKA!!

Cousin Heather Nelson, from the U.S., had pictures taken of her family and I was able to put them into todays blog for viewing.  I haven't seen her since before we moved to Poland and I think she's actually gotten prettier.

Tomorrow we go to Golina for a long overdue visit with cousin Kazia and her family.  I'm looking forward to it.

Dziś rozpoczyna się o godzinie 18:00, euro 2012 gier. Polska rozpoczyna zdarzenie grając przeciwko Grecji, ale jest najniższy notowany zespół w playoffs. Zajmie to mały cud dla Polski klęską znacznie wyższy rangą zespół Grecji, ale duch polskiej świadczy wszędzie dzisiaj, szczególnie w samochodach pływających pod polską banderą. Bo to Polska, Joan i ja rzeczywiście obserwować całą grę, pierwszy dla nas. Nigdy nie oglądałem cały mecz, ale dlatego, że to Polska mamy go oglądać i wspierać drużynę. GO POLSKA!

Kuzyna Heather Nelson, z USA, miał zdjęcia zrobione z rodziną i udało mi się umieścić je w dzisiejszym blogu do oglądania. Nie widziałem jej od zanim przeniósł się do Polski i myślę, że ona rzeczywiście dostał ładniejszy.

Jutro idziemy do Golina dla długiej wizyty przeterminowanych z kuzyna Kazia i jej rodziny. Czekam z niecierpliwością.

No comments: