Tuesday, June 26, 2012

Gray

Monday and today, chilly, gray, no sun and NOT summer. Winter is not ar off. Egads. What a thought. I want some heat, sun, nice weather.

So, obviously, we didn't do much the last two days and just waiting for a little better weather. The weekend after this we'll go to Grudziądz and this weekend to the concert of Łukasz Kuropaczewski so the weekend will be good despite the weather.

Euro 2012 is at the semi-finals stage with Germany, Italy, Spain and Portugal playing so most likely we will watch the games.

Poniedziałek i dzisiaj, chłodny, szary, bez słońca i nie lata. Zima nie jest ar off. Egads. Co myślą. Chcę trochę ciepło, słońce, ładna pogoda.  Więc, oczywiście, nie zrobiliśmy dużo przez ostatnie dwa dni i tylko czekają na trochę lepszą pogodę.Weekend po to pójdziemy do Grudziądza i ten weekend koncertu Łukasz Kuropaczewski więc weekend będzie dobry pomimo pogody.  Euro 2012 jest w półfinale scenie z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii grał tak najprawdopodobniej będziemy oglądać mecze.

No comments: