Monday, June 11, 2012

Police visit.

Monday passed with the only event being a visit from the Police.  However, the doorbell didn't ring and I didn't know about the visit until I got home and saw a business card from the telling me they were here.  I had to call them and they will return tomorrow morning about ten as part of the verification of Joan living here, a requirement for her residency card.

Poniedziałek przeszedł z jedynym wydarzeniem może być wizyta Policji. Jednak dzwonek nie ring i nie wiem o wizycie dopiero wróciłem do domu i zobaczył wizytówkę z informacją mi, że tu był. Miałem do nich zadzwonić i wrócą jutro rano o dziesiątej w ramach weryfikacji Joan mieszka tutaj, obowiązek jej karty pobytu.

No comments: