Sunday, June 24, 2012

Conversation


I had a great Skype conversation with cousin Heather yesterday. She is a great, great, great, grand niece of Jozef and Ludwika Kazmierczak. I finally got to meet her husband, Charles, and their four year old son, Coooper, who just graduated from pre-school. He has a great smile.

Here is also a nice picture of Artur Kupiński and his daughter, Lenka. Artur is a great, great, great grandson of Stanisław and Anna Rajewscy.

Miałem wielką rozmowę z kuzyna Skype Heather wczoraj. Ona jest wielka, wielka, wielka, wielka siostrzenica Józefa i Ludwiki Kaźmierczak. I wreszcie spotkać jej męża, Charles, i czterech letni syn, Coooper, który właśnie ukończył przedszkolu. On ma wielki uśmiech.

 Tu jest też ładne zdjęcie Artura Kupiński i jego córka Lenka. Artur jest pra, pra, prawnuk Stanisław i Anna Rajewscy

No comments: