Monday, March 28, 2016

24 hours


Today Joan is out shopping with her daughter and grand daughter and I did a little on my own. The next 24 hours will just be spent in Karen's house and then to the airport by 19:25 to go through customs and leave at 21:25. We will be back home Wednesday night. We should have stayed another week to visit more. It snowed today.

Dzisiaj Joan na zakupy z córką i wnuczką i zrobiłem trochę na własną rękę. Kolejne 24 godzin będzie po prostu spędził w domu Karen, a następnie na lotnisko 19:25, aby przejść przez kontrolę celną i pozostawić na 21:25. Będziemy z powrotem do domu w środę wieczorem. Powinniśmy tam jeszcze jeden tydzień, aby znaleźć więcej.

No comments: