Sunday, March 06, 2016

Godfather

Once our study time was over we decided to watch the Godfather movies. all three of them, in a Godfather marathon. It took the rest of the day to do it but we don't usually do anything on Sunday so it filled in the hours. We remembered the big scenes but most of details we didn't because it's been many years since our last viewing.

Gdy nasz czas badania wyniósł ponad zdecydowaliśmy oglądać The Godfather filmów. wszystkie trzy z nich w maratonie Godfather. Zajęło resztę dnia, aby to zrobić, ale zwykle nie robić nic w niedzielę więc wypełnione godzin. Wspominaliśmy wielkich scen, ale większość danych nie zrobił, bo minęło wiele lat od naszego ostatniego oglądania.

No comments: