Friday, March 04, 2016

New store.

An acquaintance of mine gave me a sandwich spread that was absolutely delicious, even Joan really likes it. He told me where he bought it and today I went and bought some for us and also one kiełbasa the sales lady said was her favorite. Joan tried it also and liked it. The store is a little bigger than our living room and sells meats made by the owner, Wojtek. The name of the shop is Wojtus, a form of the name Wojtek. It is right next to the Language store on Kosciuski street and will now be our place for buying lunch meat, kiełbasa and kabanosa. Bystry was good for us but this butcher seems to prepare better meats. It's always nice when you can discover a new place to shop owned and operated by the owner. Supermarket meats cannot compare to those that are owner prepared.

Today I continued working on our daily plan for the days we are in the U.S. I made the car rental reservation, a small compact car for five days. They will pick me up in the morning afteer we arrive and I will take it back the day before we leave.

Mój znajomy dał mi rozprzestrzeniania kanapkę, co było absolutnie pyszne, nawet Joan naprawdę lubi. Powiedział mi, gdzie go kupił i dziś poszedłem i kupiłem trochę dla nas, a także jeden kiełbasy pani sprzedaży powiedział był jej ulubionym. Joan próbował go również i podobało. Sklep jest trochę większy niż w naszym salonie i sprzedażą mięsa dokonane przez właściciela, Wojtek. Nazwa sklepu jest Wojtuś, forma imienia Wojtka. Jest tuż obok sklepu językowe w ulicy Kościuszki i teraz będzie nasze miejsce na zakup mięsa obiad, kiełbasy i kabanosa. Bystry było dobre dla nas, ale to rzeźnik wydaje się lepsze przygotowanie mięs. To zawsze miło, gdy można odkryć nowe miejsce na zakupy własnością i jest zarządzana przez właściciela. mięso supermarketów nie można porównać do tych, które są właścicielem przygotowany.

Dzisiaj kontynuuje pracę nad naszym codziennym planie dni jesteśmy w USA. Ja dokonaniu rezerwacji wynajmu samochodów, mały samochód kompaktowy dla pięciu dni. Będą one po mnie rano po przyjechaliśmy i zabiorę go na dzień przed wyjazdem.

1 comment:

greenbandman said...

Get the address for me so I can go there when I am back in Poland.