Saturday, March 19, 2016

Surprise!
 
This afternoon we had a nice surprise when a young man I have known for about 8 years stopped by to visit us. I first met him when he was only as tall as my shoulder but as you can see, he has grown quite a bit since then. Now, Maciej, is attending university in Berlin and was home in Podolany, the community just next to ours, so he came to say hello and talk for a few hours. He is an exceptional young man with a nice personality even if we don't agree on some matters such as who should be the next President in America. It was still great to see him and nice to be remembered.
 
Dziś po południu mieliśmy miłą niespodziankę, kiedy młody człowiek, znam od około 8 lat zatrzymał się, aby nas odwiedzić. Poznałem go, kiedy był tak wysoki jak moje ramię, ale jak widać, on urósł trochę od tamtego czasu. Teraz Maciej, uczęszcza na uniwersytet w Berlinie i był w domu w Podolany, społeczności tuż obok nas, więc przyszedł się przywitać i porozmawiać na kilka godzin. On jest wyjątkowy młody człowiek z miłą osobowość, nawet jeśli nie zgadzamy się w niektórych kwestiach, takich jak to, kto powinien być następny prezydent w Ameryce. Nadal było świetnie się z nim spotkać i miło być zapamiętany.

No comments: