Tuesday, March 08, 2016

New sidewalk. 
Finally, after three years, the new school will have a sidewalk where, before, mothers and children had to walk on the road to get their children to school. Things take time to get done in Poland.

First they select the area where the sidewalk will go, then the plan is made, approved, contruction crew hired and three years later it begin with the removal of the dirt and grass where the sidewalk will be. After that is done they remove soil down to a level to accomodate the individual stones blocks that will eventually make the sidewalk. A think concrete base is layed and the stones are put on top of it. Sand is put between the stones to prevent them from moving. A machine pushes the stones down so they are all at the same level, making a smooth walking area. In the slideshow you can see the process. The last two pictures are not the school sidewalk because it is not near completion but you can see what sidewalks look like here in Poland.

Wreszcie, po trzech latach, nowa szkoła będzie miała chodnik, gdzie wcześniej, matek i dzieci musiały chodzić na drodze, aby ich dzieci do szkoły. Rzeczy wymagają czasu do zrobienia w Polsce.

Najpierw należy wybrać obszar, gdzie chodnik pójdzie, to plan jest wykonany, zatwierdzone, załogi budowy zatrudniony i trzy lata później rozpocząć z usuwaniem brudu i trawy, gdzie chodnik będzie. Następnie odbywa się usunięcie gleby do poziomu, aby pomieścić poszczególne kamienie bloki, które ostatecznie sprawiają chodnikiem. Think betonowa podstawa jest okre? A kamienie są umieszczane na wierzchu. Piasek jest umieszczany pomiędzy kamieniami, aby zapobiec ich przemieszczaniu. Urządzenie przesuwa kamienie w dół, tak, że na tym samym poziomie, co daje gładką powierzchnię chodzenia. W pokazie slajdów można zobaczyć proces. Dwa ostatnie zdjęcia nie chodniku szkoły, ponieważ nie jest na ukończeniu, ale można zobaczyć, jakie chodniki wyglądają jak tutaj, w Polsce.

No comments: