Thursday, March 03, 2016

Costs


Joy, thanks for your comment. Putin, Trump and the guy from North Korea can all ride off into the sunset as far as I am concerned.

Today was shopping day, 130zl spent for the week so we are back to our average weekly food cost. That is about 1/3 of what we use to spend living in America. Of course the is also the high cost of gasoline here compared to the U.S. so I guess they offset each other. So, did we make a good decision to move to Poland? Yes, you bet we did .Naturally I could make a long list of complaints about different areas but there is no point to that and it's produces negative thinking, something Joan and I very much try to avoid. Soon it will be spring, flowers will bloom, trees will be green and living outside of our flat will be a welcomed change. Soon, 20 days, we will make the visit to see Joan's children and grandchildren, my sister, nephew and a few friends and when we return select a few new places to visit in Poland as well as visit with a few relatives. If the grandson has saved enough money he will come and stay with us for a month in the summer and then in September it;s off to Budapest and, hopefully, find a relative or two of Joan's family. We're still waiting for a reply about spending Christmas with them in Spain. It would be a good opportunity to practice our Spanish while there and a good break from a Polish winter.

Looking through some old photo's I came across this article from 1964 when I was in the military and worked as a radio announcer((DJ) for the Navy in Rota, Spain. After spending two years there working at the radio station I was being transferred back to the states. During that time all I did was play music and produce music programs for the sailors on the military base to listen to. Most of it was Jazz but I did produce one rock n roll show also. Looking back, it was a great time for a 19 year old who grew up in a not so nice housing project and a chance to escape it. My brother had spent four years in the Navy and it changed him so I thought it could do the same for me.............and it did. The project was a government subsidized housing where the rent was low and my mother did whatever she had to in order to make ends meet. Much of her work was as a cleaning lady for different women, We always had something to eat and clothes to wear, usually second hand when times were difficult but she hardly ever complained. She was an amazing woman.

Joy, dzięki za komentarz. Putin Trump i facet z Korei Północnej wszystko może odjechać w stronę zachodzącego słońca miarę Jestem zaniepokojony.

Dziś została zakupy dni, 130 zł wydane na tydzień, więc jesteśmy z powrotem do naszego przeciętnego tygodniowego kosztu żywności. Jest to około 1/3 tego, co używamy do spędzenia życia w Ameryce. Oczywiście jest również wysoki koszt benzyny tutaj w porównaniu do USA, więc myślę, że sobie wzajemnie. Tak więc, nie możemy podjąć właściwą decyzję, aby przenieść się do Polski? Tak, można założyć, że nie .Naturally mogłem zrobić długą listę skarg na różnych obszarach, ale nie ma sensu do tego, a to wywołuje negatywne myślenie, coś Joan i ja bardzo starają się unikać. Niedługo będzie wiosna, kwiaty zakwitną, drzewa będzie zielony i mieszka poza naszym mieszkaniu będzie z zadowoleniem zmianę. Wkrótce, 20 dni, dołożymy wizytę, aby zobaczyć dzieci Joan i wnuków, moja siostra, siostrzeniec i kilku przyjaciół i kiedy wrócimy wybrać kilka nowych miejsc do odwiedzenia w Polsce, a także wizyta z kilkoma krewnymi. Jeśli wnuk zaoszczędził dość pieniędzy przyjdzie i pozostanie z nami przez miesiąc w okresie letnim, a następnie we wrześniu; s off do Budapesztu, a mam nadzieję, znaleźć krewnego lub dwie rodziny Joanny. Wciąż czekamy na odpowiedź na temat spędzania świąt z nimi w Hiszpanii. Byłaby to dobra okazja, aby ćwiczyć tam nasz hiszpański chwilę i dobrą odskocznią od polskiej zimy.

Patrząc przez niektórych starych zdjęc natknąłem się na ten artykuł z 1964 roku, kiedy byłem w wojsku i pracował jako spiker radiowy ((DJ) dla Marynarki Wojennej w Rota, Hiszpania. Po spędzeniu dwóch lat pracuję w stacji radiowej i był przenoszony powrót do stanów. w tym czasie ja tylko odtwarzanie muzyki i produkują programy muzyczne dla żeglarzy na bazę wojskową słuchać. Większość z nich była Jazz ale ja wyprodukować jeden rock n roll pokazują również. Patrząc wstecz, było świetny czas na 19-letni, który wychował się w nie tak ładnym osiedlu i szansa, by go uniknąć. Mój brat spędził cztery lata w marynarce i zmienił go tak myślałem, to może zrobić to samo dla mnie .. ........... i tak się stało. projekt został rząd dotowane mieszkania, gdzie czynsz był niski, a moja matka zrobiła co musiała, aby związać koniec z końcem. Większość jej prac było za sprzątanie pani dla różnych kobiet, zawsze mieliśmy coś do jedzenia i ubranie do noszenia, zwykle z drugiej ręki, kiedy czasy były trudne, ale prawie nigdy nie skarżył. Była niesamowita kobieta.

No comments: