Wednesday, March 16, 2016

Advice.


I was advised by a lawyer to send a letter to the court and explain to them that I am a native speaking American and do not know the Polish language well enough to explain the accident from my point of view. He said it will be up to the court to have a translator available. I wrote the letter and sent it to Zbyszek for translation into Polish so whoever reads it will understand it.

To say the least, we're very disappointed with the latest results of primaries in the U.S. We don't like the idea of having to vote for the lesser of two evils for President but it seems to be going in that direction. We still believe that the President should be chosen by a mjority of votes of all the people, not by delegates and super delegates.

The sun was out today, first time in a week and a half and it's a nice day to go to Kandulski's for our meeting with Zbyszek. Here's a new pastry, Koko Kostka, from the cukernia Elite. The top has shredded coconuts on it.

Zostałem poinformowany przez prawnika, aby wysłać pismo do sądu i wyjaśnić im, że jestem rodowitym mówi amerykański i nie znają języka polskiego na tyle dobrze, aby wyjaśnić wypadek z mojego punktu widzenia. Powiedział, że to będzie aż do sądu, aby dysponować tłumacza. Napisałem list i wysłał go do Zbyszek w tłumaczeniu na język polski brzmi tak, kto będzie go zrozumieć.

Delikatnie mówiąc, jesteśmy bardzo rozczarowani z najnowszymi wynikami prawyborów w USA Nie podoba mi się pomysł konieczności głosowania na mniejsze zło dla prezydenta, ale wydaje się iść w tym kierunku. Nadal uważamy, że prezydent powinien być wybrany przez mjority głosów wszystkich ludzi, a nie przez delegatów i super delegatów.


Słońce stało się dzisiaj, po raz pierwszy w ciągu tygodnia i połowy i jest to miły dzień, aby przejść do Kandulski dla naszego spotkania ze Zbyszkiem. Oto nowy ciasta, Koko Kostka z Cukiernia Elite. Szczyt został starty na niej kokosy.

No comments: