Wednesday, March 02, 2016

Can't believe.

I couldn't help but check on the results of Super Tuesday but was not surprised by the results. It is just beyond my comprehension that the leading Republican candidate is Trump. There is NO way I would vote for him and I don't understand how so many Americans are willing to put the country in his hands. The only foreign leader who has anything good to say about him is Vladimir Putin. That should sound a wake up call for all voters but it doesn't seem to have done that.

Nie mógł pomóc, ale sprawdź na wynikach Super wtorek, ale nie był zaskoczony wynikami. To jest po prostu poza moim zrozumieniem to jest wiodącym kandydat Republikanów Trump. Nie ma mowy, bym na niego głosować, a ja nie rozumiem, jak tak wielu Amerykanów są skłonne oddać kraj w ręce. Jedynym zagranicznym przywódcą, który nie ma nic dobrego do powiedzenia na temat prep go jest Władimir Putin. To powinno brzmieć pobudka dla wszystkich wyborców, ale nie wydaje się tego robić.

1 comment:

Joy said...

Sadly, we envision, Putin and Trump riding bareback into the sunset together! Fingers crossed that the tide will change!