Wednesday, June 29, 2016

Absurd.....

Mankind continues to show how absurd it is with what happened in Istanbul today. How many more years will this be supported and allowed to continue? Everyday a new bombing, more people murdered, more innocent people killed and for what?

Our meeting with Zbyszek was a talk about the match tomorrow night and Sunday's match of Iceland vs. France. That will be interesting but most important is Poland vs. Portugal. We can only hope for a good outcome.

WiFi man #2 will be here tonight at 7PM to try his luck at fixing the problem. He is someone Zbyszek knows and has 15 years experience so maybe it will work this time. I hope so. WiFi man #1 just graduated from Politeknika and didn't have a lot of experience on the job.

Ludzkość nadal pokazuje absurdalność tym, co wydarzyło się w Stambule dzisiaj. Ile lat jeszcze takie działania będą wspierane i kontynuowane? Każdego dnia nowy zamach, więcej osób zamordowanych, więcej niewinnych ludzi ginących w imię czego?

Podczas naszego spotkania ze Zbyszkiem rozmawialiśmy o jutrzejszym wieczornym meczu i niedzielnym meczu Islandia-Francja. On także będzie interesujący, ale najważniejszy jest mecz Polska-Portugalia. Możemy tylko mieć nadzieję na dobry wynik.

Gość od WiFi, numer dwa, będzie dziś o 7 wieczorem, by spróbować naprawić usterkę. To ktoś z 15-to letnim doświadczeniem, kogo Zbyszek zna, więc może tym razem się uda. Mam nadzieję. Pierwszy gość od WiFi niedawno ukończył Politechnikę i nie miał za wiele doświadczenia w pracy.

No comments: