Friday, June 03, 2016

Room?

As I mentioined earlier, we are planning a trip next weekend, the 10th, to Wrocław to once again view Panorama Racławicka and see more of the city. Because we will spend the night we have to find a place to stay. That is no easy task because there are so many offered. Normally I go straight to the Airbnb website and start searching there because, generally, it is less expensive to find a room in someone's home that they rent out. However, Joan prefers a private bathroom and that can put limits on what I find so sometimes it takes a while, like today. Of course, then you have to take into consideration where the place is located in relation to the rynek and also parking for the car. The other option is to take a train to Wrocław, eliminating the need for parking  but then there's transportation to and from the places you want to visit if not within walking distance. Once I find such a place, then I read the reviews of previous visitors to get their opinions although I think Airbnb tends to put the favorible reviews more dominantly.

OK, so after all that is done, you book the room and wait for confirmation, usually within 24 hours, that your reservation has been accepted and then I print out all the information. That is the point at which I am now, waiting for confirmation of a room with private bathroom in a private house, 10 minutes walk from the rynek for 110 zl per night. If I get it, fine, if not, the search will continue.

We stopped by the American Consulate just to say hello to the lady in charge, ask how she was doing and talk about our travels in the last year. I told her I had to go back to the U.S. just to renew my drivers license and she informed me that using an American license with an International Drivers License is only good for 6 months from the date of entry into Poland. Before that time expires you are required to pass a Polish drivers written examination and turn over your American license to the Polish government who will send it back to America. If you do not do this and are stopped by the police, you can be arrested for driving without a valid license and your car impounded by the police. I entered into Poland this year on March 30th so I have 2 months to get my Polish license. What a predicament!

Jak już wspomniano wcześniej, planujemy wycieczkę następny weekend, 10., do Wrocławia po raz kolejny zobaczyć Panorama Racławicka i zobaczyć miasto. Ponieważ będziemy nocować musimy znaleźć miejsce na pobyt. To nie jest łatwym zadaniem, ponieważ istnieje tak wiele oferowane. Normalnie idę prosto do strony Airbnb i rozpocząć poszukiwania tam, bo na ogół jest to mniej kosztowne, aby znaleźć pokój w czyimś domu, że wynająć. Jednak Joan preferuje łazienkę i że można umieścić granice tego, co znajdę więc czasami to zajmuje trochę czasu, tak jak dzisiaj. Oczywiście, to trzeba wziąć pod uwagę, w którym miejscu znajduje sie w stosunku do Rynku, a także parking dla samochodu. Inną opcją jest wziąć pociąg do Wrocławia, eliminując potrzebę parking, ale to nie jest transport do iz miejsc, które chcesz odwiedzić, jeśli nie w odległości spaceru. Gdy znajdę takiego miejsca, a potem czytałem opinie poprzednich gości, aby uzyskać ich opinie, choć myślę, że Airbnb dąży do wprowadzenia favorible opinie bardziej dominujący.

OK, więc mimo wszystko to zrobisz, możesz zarezerwować pokój i czekać na potwierdzenie, zazwyczaj w ciągu 24 godzin, że rezerwacja została przyjęta, a potem wydrukować wszystkie informacje. Jest to punkt, w którym jestem teraz, czekając na potwierdzenie pokoju z łazienką w prywatnym domu, 10 minut spacerem od Rynku do 110 zł za dobę. Jeśli dostanę go, dobrze, jeśli nie, wyszukiwanie będzie kontynuowane.

Zatrzymaliśmy się w konsulacie amerykańskim, żeby przywitać się pani w opłat, zapytać, jak to robiła i mówić o naszej podróży w ciągu ostatniego roku. Powiedziałem jej, że musiał wrócić do USA, żeby odnowić moje prawo jazdy i poinformowała mnie, że za pomocą licencji amerykańskiej z międzynarodowego prawa jazdy jest dobre tylko przez 6 miesięcy od daty wejścia w Polsce. Przed upływem tego czasu jesteś zobowiązany do przekazania polskich kierowców egzamin pisemny i odwróć swoją amerykańską licencję do polskiego rządu, który wyśle ​​go z powrotem do Ameryki. Jeśli tego nie zrobi, a zostały zatrzymane przez policję, możesz zostać aresztowany za jazdę bez ważnego prawa jazdy i samochodu retencyjnych przez policję. I wszedł w Polsce w tym roku 30 marca, więc mam 2 miesiące, aby mój polską licencję. Co za kłopot!

No comments: