Saturday, June 04, 2016

New statue.

Yesterday, the controversial statue of Jesus Christ was erected on the side of the chur on Koscielna street. It was a big event with many people and politicians celebrating the event. It was also controversial because there were groups who didn't want it in this place and the city councel did not give permission for it to be placed there. They said the applicant did not provide complete documentation required by building regulations, only submitted its position on the case. As a result, the authority issued a decision in opposition to the proceedings communicated as an intention to build the statue   From my understanding, a similar statue was here before WWII but destroyed by the Nazis and after the war there was no money or interest to build and re-erect it again. It's a 5-meter statue of Jesus, which is by the church of the Sacred Heart of Jesus..  Archbishop Stanislaw Gądecki of Metropolitan Poznan devoted the figure of Christ, which is to be part of the Monument of Gratitude. It is a debt of gratitude to all those to whom are owed our independence after years of occupation and will finally be repaid - he said during the ceremony.

This seems more like politics than anythng else. Those in favor are from the ruling party, PIS, and those against, PO, the party that lost the last election.

Wczoraj kontrowersyjna statua Jezusa Chrystusa został wzniesiony na stronie Chur przy ulicy Kościelnej. Było to wielkie wydarzenie z wielu ludzi i polityków z okazji tego wydarzenia. Był on również kontrowersyjne, ponieważ istniały grupy, którzy nie chcieli go w tym miejscu i Councel miasta nie dać zgody na to, aby zostać tam umieszczone. Mówili, że wnioskodawca nie dostarczył pełnej dokumentacji wymaganej przez przepisy budowlane, jedynie przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. W rezultacie organ wydał decyzję w opozycji do postępowania przekazane jako zamiar zbudować posąg Z mojego zrozumienia, podobna figura była tutaj przed II wojną światową, ale zniszczony przez Niemców, a po wojnie nie było pieniędzy lub odsetki budować i ponownie wznieść go ponownie. Jest to figura 5-metrowy Jezusa, który jest przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa .. abp Stanisław Gądecki Metropolitan Poznania poświęcił figurę Chrystusa, która ma być częścią pomnika Wdzięczności. Jest to dług wdzięczności dla wszystkich tych, którym są należne naszą niepodległość po latach okupacji i ostatecznie zostaną spłacone - powiedział podczas ceremonii.

Ten wydaje się bardziej jak polityka niż anythng indziej. Zwolennicy są z rządzącej partii PiS, i tych przeciw, PO, partii, który stracił ostatnie wybory.

No comments: