Wednesday, June 22, 2016

Hot day.
With the high heat, 32c, the hydrangea's are finally starting to take on their colors. The next three days are suppose to be warmer so I suspect by the weekend all the colors should be evident.

We met with Zbyszek today and talked about our upcoming trip to Budapest in September. We decided to travel half way there through Austria and when we return, come back through Slovakia to give us a different travel experience. We will take his car since it is a little bigger and more comfortable for him. We will pay 2/3rd's of all expenses and he, 1/3rd. Naturally, I will take many pictures during our trip to post here as we go along our way. This will be our second vacation with Zbyszek. The last one was to England to visit with our friends Jackie and Toni 5 years ago.

Last night we watched the game between Poland and Ukraine and I'm happy to say Poland won. The next one is against Switzerland this Saturday at 15:00. I think we will go to the rynek for this one.

Z dużym ogniu, 32c, hortensji końcu zaczyna przyjmować ich kolory. Kolejne trzy dni przypuszczają być cieplejszy więc podejrzewam przez weekend wszystkie kolory powinny być oczywiste.


Spotkaliśmy się ze Zbyszek dzisiaj i rozmawialiśmy o naszej zbliżającej się podróży do Budapesztu we wrześniu. Zdecydowaliśmy się podróżować w połowie drogi przez Austrię i kiedy wrócimy, wróć przez Słowację, aby dać nam różne doświadczenia podróży. Weźmiemy swój samochód, ponieważ jest trochę większy i bardziej komfortowy dla niego. Zapłacimy 2 / 3rd dotycząca wszystkich wydatków, a on, 1 / 3rd. Oczywiście, wezmę wiele zdjęć podczas naszej podróży aby umieścić tu idziemy naszej drodze. Będzie to nasz drugi wakacje ze Zbyszek. Ten ostatni był do Anglii, aby odwiedzić z naszymi przyjaciółmi Jackie i Toni 5 lat temu.


Ostatniej nocy oglądaliśmy mecz pomiędzy Polską a Ukrainą i jestem szczęśliwy, że Polska wygrała. Kolejnym z nich jest przeciwko Szwajcarii w najbliższą sobotę o godzinie 15:00. Myślę, że pójdziemy do rynek dla tego jednego.

1 comment:

Lorene Wedeking said...

I will be watching the game in bed! Starts 8 am Minnesota time!