Saturday, June 18, 2016

Mykonos 
A nice day today and Joan decided to wear a dress for our meeting with Marta and Joanna at the Mykonos restaurant across from Plac Wolności. We arrived just in time to see them enter the restaurant so we were on time. Marta told us about the award she had received from the President of Poznań, one of only two, given to a business person for promoting jobs and helping the economy of Poznań. It was a great honor for her. Joanna told us about the three day music festival taking place in Poznań now, EthnoPort, whic brings together music from different parts of Europe and takes place this year either in the Zamek of a nearby park. Today is the second day of it and she has tickets for all three days. We sat and talked for about two hours We told them of our plan to spend this Christmas/New Year's in Spain and were in the process of planning our trip there. We will stay in Estepona again with our two friends as we have before.
 
Ładny dzień dzisiaj i Joan zdecydowała się nosić strój dla naszego spotkania z Martą i Joanną w restauracji Mykonos naprzeciwko Placu Wolności. Przyjechaliśmy w sam raz, aby zobaczyć, jak wchodzi się do restauracji, więc byliśmy na czas. Marta opowiedziała nam o udzielenie dostała od prezydenta Poznania, jednym z tylko dwóch, przyznany osobie biznesu na promowanie zatrudnienia i pomoc gospodarce Poznania. To był wielki zaszczyt dla niej. Joanna opowiedziała nam o festiwalu trzydniowej odbywającego się w Poznaniu, EthnoPort, whic łączy muzykę z różnych części Europy i odbywa się w tym roku albo w Zamek pobliskiego parku. Dzisiaj jest drugi dzień, a ona ma bilety na wszystkie trzy dni. Siedzieliśmy i rozmawialiśmy przez około dwie godziny Powiedzieliśmy im naszego planu, aby spędzić te święta / Nowy Rok w Hiszpanii i były w procesie planowania nasz wyjazd tam. Zatrzymamy się w miejscowości Estepona ponownie z dwójką przyjaciół, musimy wcześniej.

No comments: