Wednesday, June 01, 2016

Dzien Dziecka! 

 
Yes, today is the celebration of Children's Day. It should be everyday. I absolutely like seeing little kids wearing their yellow protective vests walking with teachers or parents to visit ssomeplace they have never been before. Kids don't have enough years anymore to be kids before they are thrust into teenage and then adult life with all it's problems. I'm old enough to barely remember those days but what I do remember is good.

On this occassion of Children's Day events are planned in many cities. A lot of them have already taken place but there will be more tomorrow. These are some of the children of my extended family.

Dzisiaj jest święto Dnia Dziecka. Powinno być codziennie. Bardzo lubię patrzeć, jak małe dzieci noszą żółte kamizelki ochronne, kiedy spacerują z nauczycielami lub rodzicami, by  odwiedzić jakieś miejsca, w których nigdy wcześniej nie były. Dzieci nie mają wystarczająco dużo lat, żeby pozostać dziećmi, zanim nie zostaną przepchnięci w okres nastolatków, a potem w dorosłe życie ze wszystkimi problemami. Jestem na tyle stary, że ledwie pamiętam te dni, ale to, co pamiętam, jest dobre.

Z tej okazji Dnia Dziecka w wielu miastach planowane są imprezy. Wiele z nich miało już miejsce, ale jutro będzie więcej. Oto niektóre z moich dzieci, chociaż nie z bliskiej rodziny.

No comments: