Tuesday, June 14, 2016

Lwów.Our flat-top balcony
 
I had a nice conversation with someone today who suggested that our next trip should be to Lwów, Ukraine. He just came back from a 6 day stay and said the city is beautiful, like Kraków. although outside of the city it is not so. He said prices are very cheap compared to Poland and he thought it would be a good experience for us. I've thought about visiting there before and maybe we will in the near future. At one time in history it was part of Poland and much of the city has been restored by the Polish government.

I'm so happy my headaches have stopped and the taxes have all been filed and accepted by the U.S. via e-filing. That makes it so much easier than mailing them in each year.

It seems we have a new neighbor two floors below us who is trying to learn how to play the bass guitar. Having gone through that many years ago I can appreciate the effort it takes but now I am not really interested in hearing the same notes being played over and over again until he gets them right. I guess he never heard of earphones.

Miałem przyjemną rozmowę z kimś, kto zasugerował, że dziś nasza następna podróż powinna być do Lwowa na Ukrainie. Po prostu wróciłem z 6-dniowego pobytu i powiedział, że miasto jest piękne, jak Kraków. choć poza miastem to nie jest tak. Powiedział, że ceny są bardzo tanie w porównaniu do Polski i sądził, że będzie to dobre doświadczenie dla nas. Myślałem o wizycie tam wcześniej i być może będziemy w niedalekiej przyszłości. W pewnym momencie w historii było częścią Polski, a znaczna część miasta została przywrócona przez polski rząd.

Jestem tak szczęśliwy, moje bóle głowy zostały zatrzymane i podatki wszystkie zostały złożone i zaakceptowane przez USA poprzez e-zgłoszenia. To sprawia, że ​​o wiele łatwiej niż mailing je w każdym roku.

Wydaje się, że mamy nowego sąsiada dwa piętra poniżej nas kto próbuje nauczyć się grać na gitarze basowej. Po przejściu przez wiele lat temu, że mogę docenić wysiłek potrzebny, ale teraz nie jestem naprawdę zainteresowani te same nuty są odtwarzane w kółko, dopóki nie dostanie ich prawo. Myślę, że nigdy nie słyszał o słuchawkach.

2 comments:

greenbandman said...

I told you this in January.

Anonymous said...

Maybe you can give your new neighbor earphones as a welcoming gift - ha ha.