Thursday, June 09, 2016

Almost ready.

I bought tickets online to the Wrocław Zoo and Afrykarium. I'm not so much interested in the zoo but the Afrykarium looks very interesting. It's more like an aquarium with interesting scenery and I think a good place to visit while we are in Wrocław. Most likely we see some of the zoo also.

Today was a good weather day, too nice to stay home and since we don't pack for trips until the night before we leave we went outside for the afternoon. Of course, my mind drifted back to the drivers license and not being legally registered as living in Poland although we have permanent resident cards, pay Polish taxes, electric, gas and water bills and have national health insurance. What more proof could there be that you live here. The problem, as I see it, is that all of these agencies work as single entities and do not share information. Do they still operate the way they did 30 years ago? I don't know but it is seriously flawed in my opinion. Why is it necessary to have a special department to register where you live when it says that on your identification or residency permit. Is the government still trying to keep track of where every singe individual lives and if so, for what purpose? OK, enough of that.

It was a beautiful day and Joan and I enjoyed it very much. We are almost ready for our little adventure to Wrocław and looking forward to seeing Alina again.

Kupiłem online bilety do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu. Nie jestem tak bardzo zainteresowany zoo ale Afrykarium wygląda bardzo interesująco. Jest to jak akwarium z ciekawą scenerią i myślę, że to dobre miejsce, aby je odwiedzić,  gdy jesteśmy we Wrocławiu. Najprawdopodobniej zobaczymy też część  zoo.

Dziś był dzień z dobrą pogodą, zbyt ładny, by pozostać  w domu, a ponieważ nie pakujemy się na wycieczkę wcześniej niż wieczorem przed dniem wyjazdu, wyszliśmy z domu po popołudniu. Oczywiście, moje myśli popłynęły z powrotem w stronę sprawy z  prawem jazdy i tego, że nie mamy  meldunku poświadczającego zamieszkanie w Polsce, choć mamy kartę stałego rezydenta, płacimy podatki w Polsce oraz rachunki za elektryczność, gaz i wodę i mamy ubezpieczenie zdrowotne. Jakich więcej dowodów może być na to, że tu mieszkam. Problem, jaki ja widzę jest taki, że wszystkie te instytucje pracują jako pojedyncze jednostki, a nie dzielą się informacjami. Czy oni nadal działają tak jak to robili 30 lat temu? Nie wiem, ale moim zdaniem system zawiera poważne błędy. Dlaczego  koniecznym jest, aby mieć specjalny wydział aby się zameldować, podczas gdy dane są na dokumencie identyfikującym lub zezwoleniu na stały pobyt. Czy rząd wciąż próbuje śledzić gdzie każda osoba żyje i jeśli tak, to w jakim celu? OK, dosyć tego.

To był piękny dzień i Joan i ja jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy prawie gotowi na naszą małą przygodę we Wrocławia i czekamy na kolejne spotkanie z Aliną.

No comments: