Monday, June 13, 2016

Taxes?

Graduation of yet another American cousin, Lexxie Mapes with her grandmother, Marilyn Mapes.
 
Still thinking about Panorama, it was back to reality today and the fact the I still hadn't filed th U.S. tax forms due in two days. Using the H&R Block software make it rather easy unless you run into a problem in one form or another and that always seems to happen.

Today's problem dealt with the 5 digit pin number from the IRS needed for e-filing and no matter what I tried I couldn't get past that. Finally, at 18:00, I was able to do a live chat with a support
person from that company who said I didn't need the 5 digit number because I used their system last year and all I need was to very something called the AGI(Adjusted Gross Income) for last year and that would be enough to continue. I did that and 5 minutes later our tax forms were electronically sent off. The only thing left is to fill out the form that tell the U.S. how much money we have in a Polish bank. This I totally disagree with, why they should know such a thing. It's like having to register where you live everytime you move in Poland. Both are absurd ideas.

You're right John, it was our third time to Wrocław.

Nadal  myśląc o Panoramie, dzisiaj nastąpił powrót do rzeczywistości i faktu, że wciąż nie złożyłem amerykańskich  formularzy podatkowych USA w ciągu dwóch dni. Korzystanie z oprogramowania H & R Block sprawia, że można to zrobić dość łatwo, chyba że napotkasz problem w takiej czy innej formie i że zawsze może się to zdarzyć.

Dzisiejszy problem to uporanie się z 5 cyfrowym numerem PIN z IRS potrzebnym do formularza on-line i bez względu na to, jakie próby podjąłem,  nie mogłem przez to przejść. Wreszcie, o godzinie 18:00, udało mi się zrobić czat z osobą z firmy udzielającej pomocy , która powiedziała, że nie muszę mieć  5-cyfrowego numeru, ponieważ użyłem ich systemu w ubiegłym roku, a wszystko, co potrzebowałem to coś, co nazywa się AGI (skorygowany dochód brutto) za ostatni rok i to wystarcza, aby kontynuować wypełnianie formularza. Zrobiłem to, a 5 minut później nasze formularze podatkowe zostały elektronicznie wysłane. Jedyne co pozostaje, to wypełnić formularz, który poinformuje USA, ile pieniędzy mamy w polskim banku. Całkowicie nie zgadzam się z tym, dlaczego oni powinni wiedzieć takie rzeczy. To tak, jakby się rejestrować, gdzie mieszkasz za każdym razem , kiedy przenosisz się  w Polsce. Oba są absurdalnymi pomysłami.

1 comment:

greenbandman said...

As an American with a small amount of funds in Poland, I too have to fill out that form and send it in. I often think the clerks who get the form laugh at the amount and happily file the form away forever to be never looked at again.