Friday, June 10, 2016

Almost gone.

So, we leave in one hour for Wrocław and for the first time on any vacation I am not taking my laptop. We are only gone for one day, Saturday, so you can read about our adventure on Sunday with accompanying slideshow.

Tak, wyjeżdżamy w ciągu jednej godziny dla Wrocławia i po raz pierwszy w dowolnym wakacjach  nie biorę mojego laptopa. Jesteśmy już tylko jeden dzień, sobota, więc można przeczytać o naszej przygodzie w niedzielę z towarzyszącym pokaz slajdów.

No comments: