Tuesday, June 21, 2016

Irate drivers.

I don't like baseball but sometimes I wish I had a baseball bat in my car, like today. I was at a red stoplight, a green arrow came on to turn right but there was also a green man signal for people to cross on the right side where a woman was beginning to cross with a small child. The taxi driver behind me began blowing his horn for me to turn right even though I had my right turn signal on.  He wouldn't stop the whole time as the woman crossed the street and I waited to turn. What was I suppose to do, run over the woman and child so that idiot driver could move forward? It would have been a good day for a baseball bat!

Nie lubię baseball, ale czasami chciałbym mieć kij baseballowy w moim samochodzie, jak dzisiaj. Byłem na czerwonym światłach, zielona strzałka opuszcza skręcić w prawo, ale nie było też sygnał zielony człowiek, by ludzie mogli przejechać się po prawej stronie, gdzie kobieta zaczynała przejść z małym dzieckiem. Taksówkarz za mną zaczął dmuchanie jego róg mi skręcić w prawo, mimo że miałem mój skręt w prawo na sygnał. Nie chciał zatrzymać cały czas, gdy kobieta przeszła przez ulicę i czekałem, aby włączyć. Co ja przypuszczam zrobić, prowadzony przez kobietę i dziecko, tak że idiota kierowca mógł ruszyć do przodu? To byłby dobry dzień dla kijem!

No comments: